Rabu, 25 Mei 2016

Stawianie ogrodzenie z plastyku na plot i bramę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz szczególnych wypadków.

Budowa balaski z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie zada pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu gminie wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Sztachetki PVC na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie przekraczające wysokości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma przylegającymi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia sztachety PVC na plot i bramkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu winno określać formę ogrodzenia, sposób dokonania jego instalacji i proponowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba doczepić oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także jeżeli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji balaski PVC na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, kiedy projektowane balaski z PCV na ogrodzenie i bramkę sztachetowa jest nieprawidłowe z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W sytuacji gdy przewidywane balaski z PCV na plot i bramkę ze sztachetekmoże grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak zainicjowania robót przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar